De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
 • Start
 • Leven
 • Water
 • Meldingsplicht en onttrekkingsverbod om droogteschade te voorkomen
Kaart van Limburg met aanduiding van de stroomgebieden met permanent onttrekkingsverbod

Meldingsplicht en onttrekkingsverbod om droogteschade te voorkomen

woensdag, 22 december 2021

De voorbije jaren kende Vlaanderen meermaals periodes van droogte en waterschaarste. Veel onbevaarbare waterlopen hadden zeer lage debieten en peilen, tot zelfs droogval toe. Vanaf 1 januari 2022 worden een aantal maatregelen actief om het risico op droogteschade maximaal te voorkomen. Bij het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop is vanaf 1 januari 2022 een melding verplicht. Voor een aantal kwetsbare waterlopen komt er een permanent onttrekkingsverbod.

Meldingsplicht onttrekking water uit onbevaarbare waterlopen 

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht moet dit melden aan de waterloopbeheerder via een nieuw e-loket wateronttrekkingen (www.wateronttrekking.be). Dit e-loket is er voor alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten, beheerd door de gemeentes, de polders en wateringen, de provincies en de Vlaamse Milieumaatschappij. In het geval van een permanente installatie voor onttrekking moet een machtiging aangevraagd worden. In beide gevallen wordt een debietmetingssysteem verplicht. Het loket moet ervoor zorgen dat de waterbeschikbaarheid en onttrekkingen niet uit evenwicht geraken.  

Er is echter wel een uitzondering. Er hoeft geen melding gemaakt te worden voor de volgende onttrekkingen:  

 • weidepompen om dieren te drenken; 
 • vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is; 
 • vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³; 
 • zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Let wel op: een onttrekkingsticket biedt geen garantie over de waterkwaliteit. Zorg ervoor dat je het onttrokken water enkel gebruikt voor toepassingen waarvoor dat toegestaan is. 

Permanent onttrekkingsverbod uit ecologisch zeer kwetsbare waterlopen 

Om ecologisch zeer kwetsbare waterlopen te beschermen hebben verschillende provinciegouverneurs enkele permanente onttrekkingsverboden ingesteld. Ook in Limburg zullen er geen onttrekkingen meer mogen plaatsvinden in waterlopen met een hoge ecologische waarde om onder meer de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren voor zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten. 

In Limburg gaat het om de volgende stroomgebieden: 

Demerbekken 

 • Stroomgebied van de Munsterbeek (gedeeltelijk); 
 • Stroomgebied van de Sint-Annabeek, Zevenbronnenbeek, Zonderikbeek, Tuilter Demer, Oude Herk en Rijselsestraatvliet (volledig); 
 • Stroomgebied van de Zwarte Beek en Mangelbeek (gedeeltelijk). 

Netebekken 

 • Stroomgebied van de Grote Nete (gedeeltelijk); 
 • Stroomgebied van de Kleine Nete (gedeeltelijk). 

Maasbekken 

 • Stroomgebied van de Dommel en Warmbeek (gedeeltelijk);
 • Stroomgebied van de Abeek, Witbeek, Itterbeek en Bosbeek (gedeeltelijk);
 • Stroomgebied van de Zanderbeek, Kikbeek, Ziepbeek, Asbeek en Gulp (volledig). 

Raadpleeg de interactieve overzichtskaart met aanduiding van de stroomgebieden en onbevaarbare waterlopen/publieke grachten met een permanent onttrekkingsverbod.

In een aantal specifieke situaties zijn onttrekkingen daar bij uitzondering toch toegelaten: 

 • Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides. Weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie; 
 • Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is; 
 • Door de bevoegde waterloopbeheerder gemachtigde onttrekkingen via een gravitaire overloop met vaste hoogte die ervoor zorgt dat er enkel een onttrekking gebeurt wanneer een minimale hoogte van de waterkolom van 30 cm verzekerd wordt.  

Ook voor meer informatie over deze onttrekkingsverboden, kun je terecht in het e-loket www.wateronttrekking.be.  

Nieuws op maat

Het overzicht van nieuws, door jou gekozen ...

Dit e-mailadres bestaat al. Je kunt jouw voorkeuren altijd aanpassen via jouw account.
 • Start
 • Leven
 • Water
 • Meldingsplicht en onttrekkingsverbod om droogteschade te voorkomen