De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.
Kind dat planten water geeft met een gieter

Over ons

Agrowaterloket Limburg

Zowel wateroverlast als watertekort kunnen voor heel wat problemen zorgen. Door de klimaatverandering verwachten we ook in Limburg meer extremen en dat hebben we ook al vastgesteld: hevige regenval gedurende het hele jaar en dikwijls (extreem) droge zomermaanden.

Het is ons de laatste jaren dan ook effectief duidelijk geworden dat er meer periodes zijn van langdurige droogte en hittegolven steeds frequenter voorkomen. Aangezien water een essentiële productiefactor is in de agrarische sector, heeft dit een enorme impact op de landbouwbedrijfsvoeringen. Dit maakt van de droogteproblematiek een thema waar het provinciebestuur van Limburg maximaal op wil inzetten.

Hoe? We lanceerden het Agrowaterloket Limburg! Hier kun je als land- en tuinbouwer, als gemeente of als burger vragen stellen en/of beantwoorden over duurzaam waterbeheer. Op die manier delen we onderling onze kennis.

Er is natuurlijk al heel wat informatie beschikbaar over waterbeheer, maar veel van die informatie zit verspreid en werd geschreven vanuit diverse oogpunten met diverse doelgroepen voor ogen. De provincie Limburg filtert dit overaanbod aan informatie en maakt zo de bestaande informatie toegankelijk. We bouwen dit loket met en voor de agrarische doelgroep.

Kortom met het Agrowaterloket Limburg bouwt de provincie Limburg en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond enerzijds een website uit waar de Limburgse agrarische sector alle informatie over waterbeheer gebundeld terugvindt. Anderzijds willen we de komende jaren maximaal inzetten op sensibilisatie, inspiratie en demonstratie, maar daarover later meer.

Maatwerk door veelheid aan parameters

Hoe algemeen de droogteproblematiek ook is, de oplossing wordt maatwerk. De waterbalans is namelijk regio-afhankelijk waardoor de oplossingen zelfs binnen de provincie Limburg heel divers zijn. De beschikbaarheid van water hangt immers af van de hoeveelheid neerslag, de bodem, de nabijheid van waterlopen, de grondwaterlagen, … In onze provincie is er een grote diversiteit van al deze parameters. Een gebiedsgerichte benadering is hierdoor noodzakelijk en maakt de betrokkenheid van lokale spelers zeer belangrijk. Daarom is er ook voor elke land- en tuinbouwer een unieke rol weggelegd. Als provincie willen we onze land- en tuinbouwers de nodige handvatten aanreiken.

Innovatiesteunpunt is er voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen een beroep doen op de expertise van het Innovatiesteunpunt om een analyse te laten maken van de waterbalans in hun bedrijf. Deze wateranalyses zijn een kritische kijk op alle bronnen en toepassingen van water in het bedrijf, geven inzicht in de huidige waterstromen en brengen de nodige waterbehoefte in kaart. Het Innovatiesteunpunt bekijkt alle mogelijke waterbesparingsmaatregelen, de opslagmogelijkheden én hoe je de grondwaterwinning of de drinkwaterfactuur, zowel technisch als economisch, kunt afbouwen en vervangen door andere waterbronnen. Daarnaast onderzoeken ze of samenwerkingen met andere partijen (industrie, werven, …) mogelijk zijn om restwater te hergebruiken.

Het Agrowaterloket is een samenwerking tussen de provincie Limburg en het Innovatiesteunpunt van Boerenbond.